Cruceiros

La mayor parte de los cruceiros de estas fotos son réplicas de cruceiros antiguos existentes. Podemos hacer la réplica de cualquier otro

Cruceiros 
A «Cruceiro» is a popular Monumental Stone Cross in Galicia. Most of the «Cruceiros» in these photos  are replicas of old, existing ones. We can make replicas of any other «Cruceiro»